Xtrade Nie WypłAciłA Mi Depozytu

maxitrade jak usunąć konto

OstrzeżEnie O Ryzyku

https://www.youtube.com/watch?v=CuqmvoWolsQ

Zgadzasz się, że wszystkie rozmowy między Tobą a Pracownikami Firmy mogą być nagrywane bez wcześniejszego powiadomienia. Użytkownik znajdź maxitrade jak usunąć konto w wikipedii przyjmuje do wiadomości, że te zapisy i wyniki ich transkrypcji mogą być wykorzystane jako dowód w przypadku sporów.

Bo KażDa Sytuacja Ma Swoje RozwiąZanie ..

Klient, jego transakcje i korzystanie z usług przez Klienta musi bezwzględnie spełniać następujące warunki, wymagania i ograniczenia: Nie masz prawa kłamać, popełniać oszustwa ani w jakikolwiek sposób wprowadzać w błąd Firmy. Nie możesz korzystać z usług Firmy w jakikolwiek znajdź maxitrade jak usunąć konto w google sposób, który nie jest wyraźnie dozwolony i nie jest przeznaczony do użycia przez Ciebie. Nie masz prawa do wyłączenia, ominięcia innych sposobów interweniować w elementy związane z bezpieczeństwem usług firmy lub tych, które powodują ograniczenia w działaniu usługi.

Klienci mają możliwość wykonywania operacji inwestycyjnych przez telefon w godzinach handlu. Jeśli Klienci nie zgadzają się na korzystanie z tej usługi Firmy, mogą powiadomić o tym Firmę lub nie korzystać z tej usługi. Aby otworzyć / zamknąć / zmienić transakcję lub zażądać zamówienia, Klient musi skontaktować się z Działem Obsługi Klienta (do swojego menedżera). Klient ma również prawo zwrócić się do Firmy z prośbą o regularną pomoc techniczną przy otwieraniu / zamykaniu / zmienianiu transakcji za pomocą telefonu.

Zdajesz sobie sprawę i akceptujesz fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek monitorowanie Twoich transakcji. Nie ograniczając ogólnego znaczenia powyższego, nie mamy żadnych zobowiązań w zakresie dokonywania depozytów lub zamykania jakichkolwiek otwartych pozycji.

Krytyczna minimalna i maksymalna wartość lotów zależy od rodzaju konta wskazanego na stronie internetowej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany krytycznej maksymalnej i minimalnej wartości lotów według własnego uznania. Firma przeprowadza transakcje w formie usługi „tylko wypełniamy”. Przeprowadzamy transakcje, nawet jeśli transakcje nie są dla Ciebie zyskowne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za swoje transakcje.

maxitrade jak usunąć konto

Poziom „stop-out”, który jest używany domyślnie w MT4, wynosi 50% dla rachunków minimalnych i standardowych oraz 80% dla rachunków Gold i Platinum. Firma zastrzega znajdź maxitrade jak usunąć konto w youtube sobie prawo do zmiany poziomu „stop-out” według własnego uznania bez powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym, w zależności od warunków rynkowych.

Pobierz Aplikację Tms Brokers I Handluj Mobilnie

Firma nie zapewnia fizycznego dostarczania waluty (lub innych papierów wartościowych) do zawierania transakcji. Wszelkie zyski lub straty, które otrzymujesz w wyniku dokonanych transakcji, są przechowywane na koncie lub wycofywane z konta po zakończeniu transakcji. Ograniczenia w korzystaniu z usług i w transakcjach

  • Odwiedzając witrynę firmy, uzyskując dostęp do usługi firmy, potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz te warunki.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i w pełni rozumie, że możliwość do uzyskania dostępu do usługi firmy nie oznacza automatycznie, że korzystanie z niej przez Użytkownika jest legalne.
  • Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie korzystaj z usług Firmy i natychmiast poinformuj nas o swojej decyzji.

Dodaj Odpowiedź:

Menedżer informuje Klienta o aktualnym kursie aktywów i uzyskuje zgodę Klienta na otwarcie transakcji po określonym kursie. Podczas zamykania transakcji telefonicznie Klient potrzebuje: Dokładnie wskazać transakcję, którą chcesz zamknąć.

• Firma oferuje płynny spread na platformie transakcyjnej MT4. Płynny spread na rynkach walutowych i CFD oznacza stale zmieniającą się wartość pomiędzy wartością https://forexbrokerforum.pl/aktualnosci/ Ask i Bid, w zależności od zmienności rynku i dostępnej płynności. Akceptujesz fakt, że minimalny okres transakcji na platformie internetowej wynosi 3 minuty.

W takim przypadku menedżer Firmy przeprowadza regularną komunikację telefoniczną z Klientem, aby pomóc Klientowi w przeprowadzeniu operacji inwestycyjnych. Podczas otwierania transakcji za pomocą telefonu musisz: W razie potrzeby odpowiedz na ewentualne pytanie kontrolne . Potwierdzenie warunków transakcji (rodzaj opcji, inwestycja, kierunek, czas wygaśnięcia), take-profit, stop loss .

Rachunki bez operacji swap powinny być używane przez muzułmanów tylko w odniesieniu do wierzeń religijnych. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odpowiedniego uzasadnienia i / lub potwierdzenia potrzeby korzystania z takiego konta. Ponadto, zastrzegamy sobie maxitrade jak usunąć konto prawo do odmowy rozpatrzenia takiego wniosku według naszego uznania bez wyjaśnienia i uzasadnienia. Poprzez niniejszą umowę użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z kont bez swapu w celu osiągnięcia zysku ze swapów jest niedozwolone.

Klient akceptuje te warunki i zgadza się nie zgłaszać roszczeń z tytułu takich wahań w przypadku stosowania zdalnej metody otwierania / zamykania / zmiany transakcji. Zastosowanie metody przeprowadzenia transakcji inwestycyjnych w niniejszym rozdziale nie prowadzi do zawarcia przez Firmę i Klienta jakiejkolwiek odrębnej umowy, w tym umowy dostępu do konta klienta.

PamięTaj

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania transakcji w przypadkach, gdy okres pomiędzy otwarciem transakcji a jej zamknięciem jest krótszy niż trzy minuty. Nie istnieje minimalnego okresu czasu dla otwartej pozycji przez MT4. Maksymalny okres przechowywania otwartej pozycji na platformie internetowej wynosi 21 dni. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia transakcji z pozycjami, które pozostają otwarte przez ponad 21 dni.

Wszelkie operacje inwestycyjne wykonywane z pomocą pomocy technicznej ze strony Firmy są wykonywane przez klienta i według uznania klienta. Firma, podobnie jak we wszystkich innych przypadkach, nie ponosi odpowiedzialności za wyniki tych transakcji. Wskaźniki te oparte są na złożonych https://forexbrokerforum.pl/ obliczeniach arytmetycznych i są określane przez nas wyłącznie według naszego uznania. Obliczenia te uwzględniają spread na naszą korzyść, co oznacza, że stosowane wskaźniki mogą znacznie różnić się od cen na rynku pierwotnym, na którym dokonywane są takie transakcje.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania statusu „bez swapu” przypisanego do dowolnego konta inwestycyjnego, w dowolnym momencie według naszego uznania, bez konieczności podawania wyjaśnień i uzasadnień. • natychmiast wycofać status „bez swapu” z dowolnego rachunku inwestycyjnego takiego klienta; Firma oferuje klientom różne rodzaje spreadów, w zależności od rodzaju kont. • Firma oferuje stały spread na platformie internetowej. Ustalony spread nie zmienia się w zależności od czasu ani w zależności od warunków rynkowych

maxitrade jak usunąć konto

Jeśli pozycja zostanie otwarta w ramach umowy z określoną datą ważności, pozycja zostanie zamknięta po upływie 21 dni lub w dniu określonym w umowie jako data wygaśnięcia (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Poziom „stop-out” to poziom, przy którym otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte, aby zapobiec dalszym stratom i przeniesieniu rachunku do trybu ujemnego salda. Przy korzystaniu z MT4 poziom stop-out obliczany jest w następujący sposób: fundusze / zastaw na otwarte transakcje x 100%.

Administrator Danych

W przypadku zmiany transakcji telefonicznie Klient potrzebuje: Należy dokładnie określić transakcję, której parametry należy zmienić, a także określić, jakie zmiany należy wprowadzić. Przed zawarciem transakcji telefonicznie sprawdzana jest obecność salda depozytu zabezpieczającego niezbędnego do otwarcia transakcji. W celu zapewnienia jakości usług rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane.